Aanpak

Lean heeft ons iets geleerd wat eenieder eigenlijk al van nature weet en mee is opgevoed. Het is geen hoogdravende wetenschap, hou het simpel door jezelf een doel te stellen, je af te vragen wat er voor nodig is en hoe dit te bereiken.

Zet vervolgens elke dag een stap in de richting van het doel, want een stap in de juiste richting is een verbetering.

Maak de veranderingen zichtbaar. Meet de veranderingen en beoordeel ze. Onderneem actie als de veranderingen niet of niet snel genoeg tot verbeteringen leiden.

Lean manufacturing of wel slimmer produceren is wat ons betreft het realiseren van een tevreden klant. Hierbij is het van belang goed te luisteren naar de klant, dit betekent echter niet dat men altijd moet vertellen wat de klant wil horen.

Het allerbelangrijkste is dat de organisatie gaat begrijpen, wat de noodzaak tot verandering is en welke doelstellingen het bedrijf hierbij nastreeft. In alle jaren die wij werkzaam zijn bij bedrijven, merken we dat het net zo belangrijk is dat er geluisterd wordt naar de organisatie, Hoe denken de medewerkers bij de doelstellingen te komen en wat denken zij dat daarvoor nodig is.

Daarbij beginnen we eerst het productieproces gestructureerd in kaart te brengen, hoe zijn de 4 M's (Mens, Methode, Machine en Materiaal) georganiseerd en welke activiteiten voegen waarde toe aan het proces en welke niet. Activiteiten die geen waarde toevoegen noemen we verspillingen (Muda) en die trachten we te elimineren.

Het delegeren en zichtbaar maken van verantwoordelijkheid naar de werkvloer is een vertrekpunt bij de 5S werkplekoptimalisatie. De 5S werkplekoptimalisatie is een van de basiswaarden voor Lean en daarmee voor het continue verbeterproces.

Gestructureerd, zichtbaar, meetbaar en verbeterbaar je werkplek naar een hoger niveau.

Als er op de werkplek orde en netheid heerst, stelt het je in staat om verspillingen te zien en daardoor prestaties en kwaliteit te verbeteren.

SGA teams

Samenwerken aan verbeteringen door afdelingsoverschrijdende problemen aan te pakken in SGA teams(Small Group Activity, verbeterteams) is een leuke manier om een volgende stap in het continue verbeterproces (Kaizen) te zetten. Volgens de verbetercirkel PDCA, eerst op zoek naar de oorzaken, voordat we op zoek gaan naar de oplossingen. Daarna borgen, door middel van het vastleggen in werkinstructies (Eenpuntslessen).

Pieter Bakker:

Ik werk het liefst praktisch en op de vloer(Gemba) omdat men daar juist kan zien wat er gebeurt. Hierbij komen ook thema's als kwaliteit en veiligheid aan bod. De sleutel naar succes is vaak het zien wat de mensen op de werkvloer zien.

Als ik bij bedrijven kom weten de managers mij vaak te vertellen hoe er wordt gewerkt, maar weten ze niet wat er moet gebeuren om dit te veranderen. De mensen op de vloer vertellen mij vaak wat er zou moeten veranderen, maar zij weten weer niet hoe ze dit aan moeten pakken.

Daarom is ook een goede communicatie en samenwerking tussen management en werkvloer van belang en zorgt mijn aanwezigheid voor de juiste katalysatie van dit proces. Mijn persoonlijke doelstelling is om met enthousiasme en plezier groepen mensen te coachen en in beweging te krijgen richting het gestelde veranderdoel. Hierbij is het van belang als coach oprecht betrokken te zijn bij het veranderproces en te observeren wat dit met mensen doet. Daarnaast is er op momenten ook tijd voor actie, wat voor mij betekent om medewerkers in staat te stellen zelf verbeteringen door te laten voeren. Hierbij is communicatie op alle niveau's van belang en zal dit steeds in de taal van de zaal gebracht worden. Soms confronterend, soms begripvol, maar altijd met respect en gericht op verbetering. Hulp bij uitvoering zal daar waar nodig worden geboden, hetzij in extra voorbeelden, uitleg of ondersteunend door het voor te doen.

Natuurlijk zijn alle partijen gericht op zichtbare resultaten, welke op diverse manieren kunnen worden gepresenteerd. In mijn werk als trainer/coach vind ik het belangrijkste resultaat, dat afdelingen in teams zich verantwoordelijk gaan voelen voor de prestaties van hun team en hierdoor met gedrevenheid aan de slag gaan om deze prestaties te verbeteren en zich trots voelen om dit te presenteren aan hun omgeving.