Wat is lean?

Lean Manufacturing ( Toyota productie systeem) of wel “ slimmer produceren”. Verhoog uw rendement door het verminderen van verspillingen.

Maar alles begint met de tijd te nemen om te bedenken:

wat...de visie is van het bedrijf is.

Als organisatie dient uzelf te bedenken waar u mee bezig bent. Wat wilt u uiteindelijk bereiken. In de visie komt tot uiting hoe u uw leiderschap toont

wat...de doelstellingen en strategie van het bedrijf zijn.

Op welke manier gaat u invulling geven aan de visie en hoe meet u of uw in de richting van het doel gaat. (SMART maken van doelen)
Bedrijfsdoelstellingen gericht op verbeteren van winst en continuïteit.
Afdelingsdoelstellingen gericht op verbeteren van veiligheid, kwaliteit, doorlooptijd en kosten beheersing.
Persoonlijke doelstelling gericht op verbeteren van (ver)vaardigheden en competenties.
Maar ook een analyse van uw sterke en zwakke punten (SWOT-analyse).

wat...de waardestroom analyse is.

Met de (in – en externe) klant voorop geplaatst gaan we het proces in kaart brengen en bedenken wat nu waarde toevoegt aan ons product of dienst.
Maar ook met name zichtbaar te maken wat geen waarde toevoegt (verspillingen)

  • - Herbewerkingen ( alles wat niet in een keer goed is)
  • - Wachten en zoeken
  • - Onnodige bewegingen
  • - Defecten
  • - Overproductie
  • - Voorraad
  • - Niet benutte kennis en kunde van medewerkers

Belangrijk hierin is het “keten denken”, het maken van een eindproduct ipv onderdelen.
Hoe kan ik mijn interne klant tevreden stellen?
Wat verwacht de interne klant van mij en hoe stel ik mijzelf op als klant en maak ikzelf duidelijk wat ik van mijn leverancier verwacht?
Dit geldt niet alleen voor de primaire bedrijfsprocessen, maar natuurlijk ook voor de ondersteunende kantoorprocessen en managementprocessen.


wat...de 4 M’ s zijn, die belangrijk zijn voor het rendement van een proces.

Mens → beschikbaarheid van tijd, kennis, vaardigheid en ijver en discipline.
Methode → de wijze waarop dit wordt ingezet.
Machine → technische beschikbaarheid en mogelijkheden.
Materiaal →naast grondstoffen ook informatie en data die aan “klant”verwachting voldoen.

Voor de 4 M’s geldt ook dat je jezelf de tijd gunt om na te denken over de wijze waarop je 4 M’s inzet om aan de kwaliteitseisen van de klant te voldoen en om deze continue te verbeteren.

dat:...meet wat je weet en weet wat je meet.

Bij het streven naar continue verbeteren is het van belang om te meten en te analyseren. Maar hierbij mag het niet stoppen, je moet er ook iets mee doen. Uitkomst van de metingen zijn input voor verbetering en dienen dus niet om mee af te rekenen

dat:...verbeteren volgens het PDCA – model.

PLAN (plannen)
- Wat is precies het probleem
- SMART formuleren van wat je wil verbeteren
- Onderzoek het probleem
- Schrijf alle oorzaken op (Ishakawa diagram, 5 x waarom)

DO (Doen)
- Oplossingen bedenken
- Invoeringsplan maken
- Plan uitvoeren

CHECK (Controleren)
- Meet de resultaten
- Gaat de trend in de richting van het gestelde doel
- Zijn alle oplossingen ingevoerd

ACT (Handelen)
- Vastleggen van de afspraken
- Werkinstructies en / of eenpuntslessen maken
- Medewerkers informeren en trainen
- Presenteren

Continue verbeteren.

De lat steeds een beetje hoger leggen, het elke dag weer een beetje beter willen doen, een organisatie mag niet stil blijven staan, want de wereld om ons heen staat niet stil!
- De markt blijft ontwikkelen
- Onze organisatie blijf ontwikkelen
- Onze medewerkers blijven ontwikkelenWaarom veranderen?

We hebben geen tijd om veranderingen uit te voeren; het is beter om harder te duwen!?